<a href="https://gaubongcaocap.com/gau-bong/gau-bong-soi-ca-neukgun-tho-hayang-hau-due-mat-troi”>Gấu Bông Hậu Duệ Mặt Trời

Sói Ca Neukgun & Thỏ Ngây Thơ Hayang , Phiên bản hoạt hình của hai nhân vật chính Yoo Shi-JinKang Mo-Yeon trong bộ Phim “HẬU DUỆ MẶT TRỜI” <3

☑ Vài ngày nữa, Phiên bản Gấu Bông siêu dễ thương của cặp đôi siêu Kute này sẽ về đến gaubongcaocap.com <3

☑ Để tránh cơn sốt cháy hàng, Shop sẽ nhận Đặt Hàng giữ chỗ trước các bạn nhé.
Đặt Hàng tại: https://gaubongcaocap.com/dat-hang