Hiện tại tình hình Dịch Covid tại TP.HCM đang rất căng thẳng, nên Shop tạm OFF theo chỉ chị 16 của Chính Phủ (Giản cách toàn xã hội TP.HCM)
Dự kiến shop sẽ hoạt động trở lại khi TP.HCM hết giản cách (23/7)
Xin cảm ơn!