• Khách mua hàng sẽ được tích lũy Điểm 3% giá trị đơn hàng đã mua
  • Số điểm tích lũy sẽ được qui đổi thành tiên để giảm giá cho lần mua kế tiếp (1 Điểm = 1000đ)